Obavještenje za studente koji su studirali po Zakonu o univerzitetu – produženje roka

Na osnovu informacije https://med.unibl.org/obavjestenje-za-studente-koji-su-studirali-po-zakonu-o-univerzitetu/ za za studente koji su studije upisali po ranijem nastavnom planu i programu (tzv. predbolonjski sistem studiranja), obavještavamo vas da se rok za podnošenje molbe za nastavak diplomskih studija produžava do 28.10.2022. godine.

Studenti koji ne podnesu zahtjev u navedenom roku, neće biti u mogućnosti podnijeti zahtjev naknadno, gube status studenta i trajno gube pravo na nastavak školovanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.