Predavanja iz farmakologije za studente farmacije (9.11) i medicine (10.11) neće biti održana.  Termin nadoknade će odgovorni nastavnik zakazati u toku sljedećeg predavanja.

 

 

Mr farm. Ana Golić Jelić

viši asistent