KATEDRA ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU

Banja Luka, 01.10.2021. 

 

 

O B A V J E Š T E NJ E 

(za predavanja i vježbe šk. 2021/22. g.)

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

 

PREDAVANJA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE / PATOFIZIOLOGIJE ĆE POČETI  OD 11.10.2021. PO RASPOREDU.

UVODNA VJEŽBA, TEORETSKO UPOZNAVANJE SA METODAMA KOJE SE PRIMJENJUJU U  PATOFIZIOLOGIJI ĆE BITI U TERMINU PREDAVANJA (nakon uvodnog predavanja).

 

PRAKTIČNE VJEŽBE PO GRUPAMA POČINJU 18.10.2021. (LABORATORIJA ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU). TERMINI VJEŽBI PO GRUPAMA ĆE BITI NAKNADNO.