KATEDRA ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

PREDAVANJA I VJEŽBE IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE ZA SVE STUDIJSKE PROGRAME POČINJU 21.02.2022. PO RASPOREDU.

 

 

Banja Luka, 17.02.2022.                                                  ŠEF KATEDRE

Prof. dr Nela Rašeta Simović