Za definitivni termin ispita javiti se 15.11.2021.god u 9 h .