Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa u Republici Srpskoj

Obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, 14. novembra 2021 godine, odvija se pod temom :

Dostupnost njege oboljelim od dijabetesa – ako ne sad, kad?  ili „Liječenje dijabetesa –ako ne sad, kad ? 

za period od  2021.  do 2023.  god.  Tema se svodi na to da lijekovi i njega pacijentima oboljelim od dijabetesa budu jednako dostupni u svim dijelovima svijeta.

Obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa (WDD) pokrenuli su 1991. godine Međunarodna dijabetesna federacija (IDF) i Svjetska zdravstvena organizacija kao odgovor na rastuću zabrinutost zbog eskalacije zdravstvene opasnosti koju predstavlja dijabetes. Svjetski dan dijabetesa postao je zvanični Dan Ujedinjenih nacija 2006. godine usvajanjem Rezolucije Ujedinjenih nacija 61/225.

Obilježava se svake godine 14. novembra, na rođendan Sir Fredericka Bantinga, koji je 1922. zajedno sa Charlesom Bestom otkrio insulin. WDD je najveća svjetska kampanja za podizanje svijesti o dijabetesu koja je dosegla globalnim  učešćem  preko milijardu ljudi u više od 160 zemalja. Kampanja skreće pažnju na pitanja od najveće važnosti za osobe koje žive sa  dijabetesom  i doprinosi da  dijabetes bude u žiži javnosti i politike.

Kampanja Svijetskog dana dijabetesa ima  za  cilj  da bude:

– platforma za promociju napora IDF -a tokom cijele godine.

– globalni pokretač za promociju važnosti preduzimanja koordinisanih i usaglašenih akcija za suočavanje sa dijabetesom kao kritičnim globalnim zdravstvenim problemom

– kampanju predstavlja logotip plavog kruga koji je usvojen 2007. godine nakon usvajanja Rezolucije UN-a o dijabetesu.

Plavi krug je globalni simbol za svijest o dijabetesu. Označava jedinstvo globalne zajednice dijabetesa kao odgovor na epidemiju dijabetesa. Svake godine kampanja Svjetskog dana dijabetesa fokusira se na posvećenu temu koja traje jednu ili više godina.

Kao i svake  godine  Udruženje  endokrinologa  i  dijabetologa  Republike Srpske  će obilježiti ovaj  dan  u nedelju, 14.11.2021  god u parku „Dr Mladen Stojanović“ u  Banjoj Luci sa  početkom  u  10:00 časova do 12:00 časova, ali i ostalim gradovima  Republike Srpske, shodno  trenutnoj  epidemiološkoj  situaciji .

Akcija će biti provedena u saradnji sa Domom zdravlja Banjaluka, kao i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci.

Endokrinolozima iz Banja Luke  će  se  pridružiti i doktori porodične  medicine  i  studenti   završne  godine  Medicinskog  fakulteta Univerziteta  u  Banjoj  Luci, koji  su  izrazili želju da  se  pridruže ovoj  akciji.

Svjetski dan dijabetesa naše Udruženje planira da obilježi u skladu sa epidemiološkim mjerama na otvorenom prostoru, u parku „Dr Mladen Stojanović“.

Aktivnosti koje planiramo sprovesti su:

  • upoznavanje građana sa prevencijom bolesti
  • savijeti stručnih osoba (zdravstvenih profesionalaca) o faktorima rizika, načinima samokontrole i liječenja za sve zainteresovane građane .
  • dijeljenje informativnih letaka

 

Prof. dr Snježana Popović-Pejičić

spec. internista-subspecijalista endokrinologije, primarijus

Predsjednik Udruženja  endokrinologa  i  dijabetologa Republike Srpske

 e mail : spopovicpejicic@gmail.com

mobilni telefon :065/644-924