Obuka nastavnog osoblja za KREF, radionica održana na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu od 22. do 24. oktobra 2021. godine održana je radionica pod nazivom „Obuka nastavnog kadra za KREF (Knowledge Retention Evaluation Framework)“. Ova aktivnost predstavlja dio radnog paketa WP 2.3. Razvoj KREF IQPharm projekta.

Trodnevnom sastanku su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Sarajevu (Farmaceutski fakultet), Univerziteta u Banjoj Luci (Medicinski fakultet), Univerziteta u Tuzli (Farmaceutski fakultet), Univerziteta u Mostaru (Farmaceutski fakultet), Univerziteta u Splitu (Medicinski fakultet). Skup je otvorio dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Snežana Brkić, nakon čega je prodekan prof. dr Zoran Komazec predstavio značaj implementacije KREF-a kao alatke za ocjenu kvaliteta studija. Nadalje, prof. dr Biljana Božin, prof. dr Milica Atanacković Krstonošić i prof. dr Veljko Krstonošić sa Medicinskog fakulteta (Univerzitet u Novom Sadu) razradili su zadatke potrebne za uspješnu pripremu KREF-a. Doc. dr Nebojša Kladar prenio je iskustvo o izvođenju KREF ispita sa aspekta nastavnika. Nakon diskusije o navedenim temama, svi prisutni su učestvovali u zajedničkoj izradi primjera vinjete za KREF ispit.

Drugog dana radionice, učesnici su imali priliku da posmatraju izvođenje KREF testa za studente 5. godine farmacije. Nakon toga, doc. dr Nebojša Kladar i asistent Darija Sazdanić predstavili su sistem za evaluaciju testova i vodili diskusiju o rezultatima studenata i statistici.

Trećeg dana, prisutni su razgovarali o iskustvu stečenom u Novom Sadu u vezi sa KREF-om i izazovima koji se očekuju tokom njegove implementacije na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Na kraju su utvrđene preporuke za razvoj KREF-a.

Više informacija na: https://erasmus-iqpharm.com/teaching-staff-training-for-kref-workshop-held-at-the-faculty-of-medicine-university-of-novi-sad/