Odgađa se dolazak prof. dr Zorana Tatića. Sva planirana predavanja biće održana putem platforme google classroom.