Odluka i Zaključak Senata Univerziteta u Banjoj Luci o izmjena Akademskog kalendara 20/21