Odluka o izmjeni kvalifikacionog ispita za studijski program Farmacija

Ukida se ispit iz matematike kao dio kvalifikacionog ispita za upis studenata na studijski program Farmacija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Kvalifikacioni ispit za upis studenata na studijski program Farmacija obuhvataće samo polaganje ispita iz hemije.

U nastavku možete preuzeti Odluku Odluka-o-izmjeni-kvalifikacionog-ispita-za-SP-Farmacija-MF-UNIBL.