Održana Dekanska konferencija medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini

Dana 12.07.2022. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci održana je Dekanska konferencija medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini.

Dekani su se okupili danas u Banja Luci sa ciljem povezivanja ovih visokoškolskih ustanova i zajedničke saradnje, kako bi svi zajedno napredovali i lakše uradili reformu kurikuluma.

Prof. dr Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, koji je bio i domaćin ovog susreta, rekao je da su se zbog pandemije virusa korona nakon dugo vremena sastali i razgovarali o brojnim temama koje su im zajedničke.

“To su usaglašavanje nastavnih planova i programa, međunarodne akreditacije, harmonizacija doktorskih studija i povećane mobilnosti nastavnika, saradnika ali i studenata između fakulteta. Jedna od tema je i naučno istraživački rad i mogućnost povezivanja fakulteta u cilju aplikacija prijavljivanja na neke međunarodne projekte, tako da je u cilju da se što bolje povežemo kako bi se bolje mogli pripremiti za ovakve izazove”, naglasio je Škrbić.

Prof. dr Ivan Ćavar, dekan Medicinskog fakulteta u Mostaru, istakao je da je jako važno da se sastaju jer je potrebno da se bolje povežu kako bi  stvarali bolju saradnju između fakulteta, bolje se upoznali i poradili na svim stvarima.

“Svi medicinski fakulteti u BiH imaju slične nastavne planove i programe. Međutim, potrebno je te programe unapređivati svako malo, kako bi svi zajedno napredovali”, kazao je Ćavar.

Prof. dr Amina Valjevac, dekanesa Medicinskog fakulteta u Sarajevu, navela je da se nada će ova konferencija biti prilika da se razmjene iskustva, i ideje za buduću reformu kurikuluma koja će biti zajednička na nivou BiH.

Na konferenciji su razmatrana pitanja od zajedničkog interesa za sve fakultete, a koja se odnose na međunarodnu akreditaciju medicinskih fakulteta, harmonizaciju nastavnih planova i programa, mobilnost nastavnika i studenata, te izazove i saradnja u oblasti naučnih istraživanja.

Više informacija možete pronaći na linku: https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=479791