DODIPLOMSKA NASTAVA

ORALNA HIRURGIJA SA STOMATOLOŠKOM ANESTEZIOLOGIJOM i IMPLANTOLOGIJOM

– gostujuća predavanja prof. dr Zorana Tatića  će se održati u petak 27.11.2020. godine od 13:30 časova  u prostorijama  Studijskog programa stomatologija na Kampusu.

 

UREGENTNA STOMATOLOGIJA

–  gostujuća predavanja prof. dr Zorana Tatića  će se održati u četvrtak 26.11.2020. godine od 17:00 časova  u prostorijama  Studijskog programa stomatologija na Kampusu.

 

SPECIJALIZANTI zainteresovani za polaganje kolokvijuma kod prof. dr Z. Tatića trebaju doći u petak 27.11. od 11:30 minuta u prostorijama  Studijskog programa stomatologija na Kampusu.

 

SPECIJALISTIČKI ISPIT je zakazan za petak 27.11.2020. godine u 09:00 časova.