MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA NEUROLOGIJU

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE STOMATOLOGIJE FIZIOTERAPIJE I ZDRAVSTVENE NJEGE

 Oktobarski  ispitni rok za sve studente počinje 20.09.2021. godine a završava 15.10.2021. godine.

  1. prijava ispita je do 19. septembra 2021
  2. izvlačenje ispitivača je 20. septembra 2021 u 10 časova kod Šefa katedre neurologije u prostorijama Generalnog Direktora UKC
  3. praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 20. septembra 2021. godine do 13.oktobra 2021. godine.

 

Banjaluka, dana  13.09.2021. godine

Šef katedre za neurologiju

Prof. dr sc. med Vlado Đajić