Onlajn Erazmus+ info-dan

Erazmus+ kancelarija u BiH, u saradnji sa Izvršnom agencijom u Briselu (EACEA), organizuje onlajn Erazmus+ info-dan o mogućnosti programa Erazmus+ u oblastima visokog obrazovanja, stručnog obrazovanja, omladine i sporta.

Info-dan, koji se odnosi na oblast visokog obrazovanja, biće održan 17. novembra 2022. godine, u 10 časova. Registracija za ovaj događaj moguća je putem linka:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwoc-iupjIiH9GlahPvYPtCn-3bgoQfB1L8

Drugi događaj o stručnom obrazovanju omladine i sporta biće održan 18. novembra, u 10 časova. Registracija je moguća putem sljedećeg linka:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUqcOipqDMvEtXUPH-RYECcG9oXfPlaGwcm

Događaji se održavaju putem aplikacije Zum, a agenda je dostupna Agenda-Erasmus+-Zoom-Info-day-November-2022.