Online predavanje predmeta Naučnoistraživački rad u zdravstvenoj njezi 03.12.2020

OBAVJEŠTENJE: Online predavanje predmeta Naučnoistraživački rad u zdravstvenoj njezi 03.12.2020

Poštovani studenti obavještavam vas da će održati ONLINE predavanje u četvrtak 03.12.2020. godine u 10 sati i 30 minuta. Predavanje će biti održano kroz google meet program.

Molim sve studente da se prijave na predmet i da prisustvuju predavanju. Ja ću voditi evidenciju o prisustvu predavaju.

Poštovanje

 

Prof. dr Zoran Vujković

Prodekan za naučnoistraživački rad