Opšta biohemija – prvi januarsko-februarki rok

Praktični dio ispita iz opšte biohemije održaće se u četvrtak, 04. februara 2021. godine u Laboratoriji za biohemiju na Medicinskom fakultetu sa početkom u 15:30 časova.
Pismeni dio ispita iz opšte biohemije će se održati u utorak, 09. februara 2021. godine u sali 1 na Farmaciji (Kampus) sa početkom u 15:00 časova.
Pismenom dijelu ispita mogu da pristupe samo studenti koji imaju položen praktični dio ispita iz biohemije.
Doc. dr sc. Bosa Mirjanić-Azarić