Opšta i oralna biohemija, praktični ispit

Medicinski fakultet

Katedra za medicinsku biohemiju

 

Praktični ispit iz Opšte i oralna biohemije će biti održan u četvrtak, 15.06.2022, u seminarskoj sali u 14h.