Opšta i oralna biohemija, termin predavanja, novo obavještenje !

Katedra za medicinsku biohemiju

Opšta i oralna biohemija

Dentalna medicina

 

 

Predavanje iz Opšte i oralne biohemije će biti održano u petak, 27.05.2022,  u plavoj sali MF, u 14h.