Ispit iz predmeta organizacija i menadžment u znj održaće se u petak, 03. septembra 2021. sa početkom u 13.30 u Kabinetu kliničkih vještina (stara lok. MF).