ORL: 1. Septembarski rok

Broj indeksa Prezime Ime Ispitivač
1691/2015 Vučković Helena Prof. Dr S. Spremo
1710/2016 Ćosić Žaklina
1736/2016 Kos Sara Prof. Dr D. Travar
1763/2017 Došen Anđela
1799/2017 Hameed Aladdin Prof. Dr P. Špirić
1802/2017 Bullesbach Karla

Studenti treba da se jave na ORL kliniku u ponedeljak (23.08.) u 08:30 časova radi definitivnog dogovora.

prof. dr M. Gnjatić