OSCE (Objective Structured Clinical Examination) obuka u Splitu

U periodu od 14.09.2021. do 17.09.2021. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu započeo je s realizacijom Training for Teaching staff for OSCE – OSCE training workshop u sklopu Erasmus+ nacionalnog projekta  ,,Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina“ čiji je partner i Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

U toku četverodnevne radionice učesnici su imali priliku poslušati predavanja:

doc. dr. sc. Ana Šešelja Perišin ­­– „Introduction to OSCE“

  1. sc. Josipa Bukić – „OSCE prerequisite – framework of competencies“ i „OSCE blueprint“
  2. sc. Doris Rušić – „OSCE preparation – workstations“ te
  3. sc. Dario Leskur – „OSCE preparation – evaluation and reporting“.

Moderiranje diskusije i završna riječ pripala je prof. dr. sc. Darku Modunu.

Dana 15.09.2021. godine, učesnici OSCE radionice na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu imali su priliku prisustvovati OSCE ispitu za studente 5. godine studija Farmacije. Predstavnici partnerskih univerziteta aktivno su učestvovali na svim stanicama OSCE ispita.

Treći i četvrti dan su bili posvećeni diskusiji o OSCE iskustvu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Poseban akcenat tokom veoma konstruktivne diskusije stavljen je na izazove koji se očekuju prilikom implementacije OSCE ispita na studijima farmacije u BiH kao i strategijama njihovog prevazilaženja.

  • U radionici su učestvovali nastavnici i asistenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, doc.dr Žarko Gagić, doc.dr Nataša Bubić Pajić, mr ph Biljana Gatarić, mr ph Ana Golić Jelić, mr ph Anđelka Račić, mr ph Nina Okuka i mr ph Nebojša Mandić-Kovačević, te predstavnici Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Farmecuetskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (BiH) i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (Srbija).

Zahvaljujemo se kolegama sa Sveučilišta u Splitu na ukazanoj prilici.