Ispit iz predmeta Pacijenti rizika će se održati u utorak 08.02.2022 sa početkom u 10:00 sati.