PATOLOGIJA – DENTALNA MEDICINA – REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA