Patološka fiziologija-apsolventski ispitni rok

Apsolventski ispitni rok iz patološke fiziologije će se održati 28.12.2023. u 12,00 časova u praktikumu za patološku fizioglogiju.