Patološka fiziologija/Patofiziologija-kontinuirana provjera znanja-test specijalni dio

Kontinuirana provjera znanja iz Patološke fiziologije će se održati u petak,07.06.2024. u 10.00 časova u Amfiteatru MF