Test kolokvi za studente medicine i farmacije 4 godina održat će se u petak,07.06.2024.u 10.00 časova u Amfiteatru MF.