Patološka fiziologija-test kolokvi-farmacija IV god.

Test kolokvi iz patološke fiziologije će se održati u ponedeljak, 15.01.2024. u 9,30 časova u plavoj sali MF.