Plan i rapored predavanja za školsku 2021/22 g.

Poštovani studenti,

U prilogu vam šaljem plan i raspored predavanja za školsku 2021/22.g. uz napomenu  da će plan i raspored vježbi biti organizovan po dogovoru sa docenticom Đukom Ninković Baroš.

S poštovanjem,

prof.dr Bogdan Zrnić, šef katedre za dermatovenerologiju

plan i raspored dentalna medicina 2022