Plan i raspored predavanja i vježbi iz Patološke fiziologije

UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

MEDICINSKI FAKULTET

Katedra za Patološku fiziologiju

 

 

 

Školska godina Predmet Šifra predmeta Studijski program Ciklus studija Godina studija Semestar Broj studenata Broj grupa za vježbe
2020/2021. Patološka fiziologija MEDICINA Integrisani Treća VI 99 10 grupa

15 termina

PLAN I RASPORED PREDAVANjA

Sedmica Predavanje Tematska jedinica Dan Datum Vrijeme Mjesto održavanja Č Nastavnik
I P1 –          Poremećaji kardiovaskularnog sistema I Utorak 09.03.2021. 14:00- 15:30 Amfiteatar Tehnološkog fakulteta 2 Prof. dr Darko Golić
II P2 –          Poremećaji kardiovaskularnog sistema II Utorak 16.03.2021. 14:00- 15:30 Amfiteatar Tehnološkog fakulteta 2 Prof. dr Darko Golić
III P3 Poremećaji crvene krvne loze Utorak 23.03.2021. 14:00 – 15:30 Amfiteatar Tehnološkog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
IV P4 Poremećaji respiratornog sistema Utorak 30.03.2021. 14:00 – 15:30 Amfiteatar Tehnološkog fakulteta 2 Prof. dr Darko Golić
V P5 Poremećaji bijele krvne loze Utorak 06.04.2021. 14:00 – 15:30 Amfiteatar Tehnološkog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
VI P6 Poremećaji hemostaze Utorak 13.04.2021. 14:00 – 15:30 Amfiteatar Tehnološkog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
VII P7 Poremećaji funkcije gastrointestinalnog sistema I Utorak 20.04.2021. 14:00 – 15:30 Amfiteatar Tehnološkog fakulteta 2 Doc. dr Milorad Vujnić
VIII P8 Poremećaji funkcije gastrointestinalnog sistema II Utorak 27.04.2021. 14:00 – 15:30 Amfiteatar Tehnološkog fakulteta 2 Doc. dr Milorad Vujnić
IX P9 Patofiziologija hepatobilijarnog sistema Utorak 04.05.2021. 14:00 – 15:30 Amfiteatar Tehnološkog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
X P10 Poremećaji funkcije bubrega i mokraćnog sistema Utorak 11.05.2021. 14:00 – 15:30 Amfiteatar Tehnološkog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
XI P11 Poremećaji funkcije centralnog nervnog sistema Utorak 18.05.2021. 14:00 – 15:30 Amfiteatar Tehnološkog fakulteta 2 Doc. dr Milorad Vujnić
XII P12 Poremećaji perifernog nervnog sistema Utorak 25.05.2021. 14:00 – 15:30 Amfiteatar Tehnološkog fakulteta 2 Doc. dr Milorad Vujnić
XIII P13 Poremećaji lokomotornog sistema Utorak 01.06.2021. 14:00 – 15:30 Amfiteatar Tehnološkog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
XIV P14 Test kolokvij II Utorak 08.06.2020. 13:45 – 15:15 Amfiteatar  Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović

P1, P2, …., P15 – Predavanje prvo, Predavanje drugo, …, Predavanje petnaesto, Č – Časova

 

 

 

PLAN VJEŽBI

Sedmica Vježba Tip vježbe Tematska jedinica
I V1 TV +PV Funkcionalno ispitivanje kardiovaskularnog sistema  I

-osnovi elektrokardiografije

-određivanje frekvencije i ritma srcčanog rada

-poremećaji srčanog ritma

– prikaz slučaja

II V2 TV+PV Funkcionalno ispitivanje kardiovaskularnog sistema II

-određivanje električne osovine srca

-određivanje hipertrofije pretkomora i komora srca

-elektrokadigrafska i biohemijska dijagnostika infarkta miokarda

-ergometrija

– prikaz slučaja

III V3 TV+ PV Funkcionalno ispitivanje crvene krvne loze

-eritrocitopoeza, retikulociti

-poremećaji eritrocitne loze (anemija i eritrocitoze)

-dijagnostika poremećaja crvene krvne loze

-sideropenijska i megaloblastna anemija-analiza preparata

– prikaz slučaja

IV V4 TV+PV Funkcionalno ispitivanje bijele krvne loze

-leukocitopoeza

-diferencijalna krvna slika i dijagnostika poremećaja bijele krvne loze

-akutna limfatička i hronična mijeloidna leukemija: analiza preparata

– prikaz slučaja

V V5 TV+PV Funkcionalno ispitivanje hemostaznog sistema I

-funkcijske odlike i mehanizmi djelovanja hemostaznog sistema

-kapilaropatije-test kapilarne otpornosti

-trombocitopoeza, funkcionalne morfološke karakteristike trombocita

-poremećaji trombocitne loze

-vrijeme krvarenja po Djuku; trombociti-preparat

– prikaz slučaja

VI V6 TV+PV Funkcionalno ispitivanje hemostaznog sistema  II

-mehanizmi koagulacije i antikoagulacije

-urođeni i stečeni poremećaji mehanizma koagulacije

-urođeni i stečeni poremećaji mehanizma antikoagulacije

-PV,APTT

– prikaz slučaja

VII V7 TV+ PV Funkcionalno ispitivanje digestivnog sistema I

Funkcionalno ispitivanje egzokrinog pankreasa

-određivanje sekrecije egzokrinog pankreasa

-akutni i hronični pankreatitis

-određivanje aktivnosti amilaze u urinu

-interpretacija patološkog nalaza

– prikaz slučaja

VIII V8 TV + PV Funkcionalno ispitivanje digestivnog sistema II

-metabolizam bilirubina

-poremećaji metabolizma bilirubina i interpretacija patološkog nalaza

-dokazivanje direktnog i indirektnog bilirubina u serumu

-dokazivanje bilirubina, urobilinogena i urobilina u urinu

– prikaz slučaja

IX V9 TV + PV Funkcionalno ispitivanje uropoetskog sistema I

-fizikalni pregled urina

-hemijska analiza urina pomoću test trakica

-sediment urina:mikroskopski pregled

-interpretacija patološkog nalaza

– prikaz slučaja

X V10 TV + PV Funkcionalno ispitivanje uropoetskog sistema II

-azotne materije

-određivanje dilucione i koncentracione sposobnosti bubrega

-bubrežni klirensi

-određivanje koncentracije kreatinina u urinu i klirensa kreatinina

– prikaz slučaja

XI V11 TV + PV Funkcionalno ispitivanje respiratornog sistema

-poremećaji ventilacije, difuzije i perfuzije pluća

-ispitivanje ventilacijske funkcije pluća-mala spirometrija (analiza spirograma i

interpretacija patološkog nalaza)

– analiza poremećaja AB ravnoteže kod poremećaja ventilacije

– prikaz slučaja

XII V12 TV + PV Funkcionalno ispitivanje nervnog sistema – SEMINAR

-osnovi patofiziologije nervnog sistema

-analiza cerebrospinalne tečnosti

-osnove EEG–a i ostalih funkcionalnih dijagnostičkih metoda nervnog sistema

– prikaz slučaja

 

XIII

V13 TV + P Kolokviji, provjera znanja i vještina

V1, V2, …., V15 – Vježba prva, Vježba druga, …, Vježba petnaesta, TV – Teorijska vježba, PV – Praktična vježba

 

RASPORED VJEŽBI

Grupa Dan Vrijeme Mjesto održavanja Č Saradnik
G I

G II

G III

G IV

Ponedeljak  

08:00 – 09:00

09:00 -10:00

10:00 -11:00

11:00 – 12:00

 

Praktikum za

Patološku fiziologiju

12  

Mr sc. Alma Prtina, viši ass.

Mr sc. Alma Prtina, viši ass.

Mr sc. Alma Prtina, viši ass.

Mr sc. Tatjana Milivojac, viši ass.

 

   G XIII

G VI

Utorak 08:00 – 09:00

09:00 – 10:00

Praktikum za

Patološku fiziologiju

6  

 

Mr sc. Alma Prtina, viši ass.

Mr sc. Alma Prtina, viši ass.

 

 

 G XII

G VIII

G IX

G  X

Srijeda  

08:00 – 09:00

09:00 – 10:00

10:00 – 11:00

11:00 – 12:00

 

Praktikum za

Patološku fiziologiju

12 Mr sc. Alma Prtina, viši ass.

Mr sc. Alma Prtina, viši ass.

Mr sc. Tatjana Milivojac, viši ass.

Mr sc. Tatjana Milivojac, viši ass.

 

G XI

G VII

G  V

Četvrtak 08:00 – 09:00

12:00 -13:00

13:00 – 14:00

Praktikum za

Patološku fiziologiju

9 Mr sc. Alma Prtina, viši ass.

Doc. dr Milorad Vujnić

Doc. dr Milorad Vujnić

  G XIV

G XV

Petak 11:00 – 12:00

12:00 – 13:00

Praktikum za

Patološku fiziologiju

6 Mr sc. Tatjana Milovajac, viši ass.

Mr sc. Tatjana Milovajac, viši ass.

G1, G2, G3, G4 – Grupa prva, Grupa druga, Grupa treća, Grupa četvrta, Č – Časova

Banja Luka, 10.03.2021.                                                                                                                                                                   ŠEF KATEDRE:

                                                                                                                                                         Prof. dr Nela Rašeta Simović