Plan i raspored predavanja i vježbi iz Patološke fiziologije

UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

MEDICINSKI FAKULTET

Katedra za Patološka fiziologiju

 

 

 

Školska godina Predmet Šifrapredmeta Studijski program Ciklus studija Godina studija Semestar Broj studenata Broj grupa za vježbe
2020/21. Patološka fiziologija   Farmacija Prvi Druga IV 31 III

 

PLAN I RASPORED PREDAVANjA

Sedmica Predavanje Tematska jedinica Dan Datum Vrijeme Mjesto održavanja Č Nastavnik
I P1 –          Uvod u patofiziologiju, etiologija i patogeneza, zdravlje, bolest i smrt Ponedeljak 08.03.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
II P2 Etiološki faktori Ponedeljak 15.03.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
III P3 Zapaljenje. Šok. Kancerogeneza Ponedeljak 22.03.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Darko Golić
IV P4 Poremećaji metabolizama proteina, lipida i ugljenih hidrata  

Ponedeljak

29.03.2021.  

16:45 – 18:15

Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
V P5 Poremećaji metabolizma vode i elektrolita. Poremećaji acido-bazne ravnoteže  

Ponedeljak

05.04.2021.  

16:45 – 18:15

Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr D. Golić
VI P6 Poremećaji imunog sistema. Autoimunost. Alergijske reakcije.  

Ponedeljak

12.04.2021.  

16:45 – 18:15

Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr D. Golić
VII P7 Patofiziologija endokrinog sistema Ponedeljak 19.04.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
VIII P8 Test kolokvijum I  

Ponedeljak

26.04.2021  

16:45 – 18:15

Sala 1 FFVIS

 

2 Prof. dr Nela Rašeta simović
IX P9 Patofiziologija kardiovaskularnog sistema Ponedeljak 10.05.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr D. Golić
X P10 Patofiziologija respiratornog sistema Ponedeljak 17.05.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr D. Golić
XI P11 Patofiziologija krvi i hematopoeznih organa Ponedeljak 24.05.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
XII P12 Patofiziologija uropoetskog sistema Ponedeljak 31.05.2021 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
XIII P13 Patofiziologija nervnog sistema Ponedeljak 07.06.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Darko Golić
XIV P14 Test kolokvijum II Ponedeljak 14.06.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Darko Golić

P1, P2, …., P15 – Predavanje prvo, Predavanje drugo, …, Predavanje petnaesto, Č – Časova

*

 

 

PLAN VJEŽBI

Sedmica Vježba Tip vježbe Tematska jedinica
I V 1 TV Uvodna vježba, funkcionalana ispititivanja, dopunske dijagnostičke metode

 

II V 2 TV+ PB Djelovanje fizičkih etiološ. faktora, mehanizmi termoregulacije, hipo i hipertermija

Poremećaji lokalne cirkulacije, arterijska i venska hiperemija, tromboza i embolija

 

III V 3 TV + PV Patofiziologija zapaljenja, lokalni i sistemski zanci, medijatori zapaljenja, groznice, temperaturne krive, određivanje sedimentacije
IV V 4 TV Poremećaj metabolizma proteina, ugljenih hidrata i lipida
V V 5 TV+ PB Poremećaj metabolizma vode i elektrolita, poremećaj acidobazne ravnoteze, regulacija jona kalcijuma
VI V 6 TV + PV Funkcionalno ispitivanje kardiovaskularnog sistema, elektrokardiografija, poremećaji ritma, infarkt miokarda
VII V 7 TV + PV Funkcionalno ispitivanje digestivnog sistema, poremećaji metabolizma bilirubina, bilirubinske probe u serumu i urinu.

Funkcinalno ispitivanje egzokrinog pankreasa, određivanje aktivnosti amilaze u urinu

VIII V 8 TV + PV Funcionalno ispitivanje crvene krvne loze, KKS, mikroskopski pregled razmaza periferne krvi, anemije
IX V 9 TV + PV Funcionalno ispitivanje bijele krvne loze, DKS, razmaz periferne krvi , leukemije
X V 10 TV + PV Funkcionalno ispitivanje hemostaznog sistema, ispitivanje poremećaja faktora koagulacije, dijagnostičke metode poremećaja broja i funkcije trombocita
XI V 11 TV + PV Funkcionalno ispitivanje bubrežno mokraćnog sistema, fizikalni pregled urina, sediment urina, klirens kreatinina
XII V 12 TV Funkcionalno ispitivanje poremećaja respiratornog sistema, ispitivanje ventilacijskih funkcija pluća
XIII  V 13 TV Funcionalno ispitivanje poremećaja nervnog sistema,  ispitivanje likvora, elektrofiziološka testiranja nervnog sistema
XIV V 14 TV Provjera znanja, kolokvijum, seminar

 

V1, V2, …., V15 – Vježba prva, Vježba druga, …, Vježba petnaesta,

TV – Teorijska vježba, PV – Praktična vježba

 

 

 

 

RASPORED VJEŽBI

Grupa Dan Vrijeme Mjesto održavanja Č Saradnik
G I Četvrtak 09:00 – 10:00

 

Praktikum za Patološku fiziol.

ili Sem. sala 1

2  

Dr. med. Branka Dragišić, stručni sar.

 

G II Četvrtak 10:00 – 11:00 Praktikum za Patološku fiziol.

ili Sem. sala 1

2  

Dr med. Branka Dragišić, stručni sar.

 

 

G III Četvrtak 11:00 – 12:00 Praktikum za Patološku fiziol.

ili Sem. sala 1

2 Dr med. Aleksandra Krivokuća,stručni saradnik

G I, G II, – Grupa prva, Grupa druga,

Č – Časovi

ŠEF KATEDRE:

Banja Luka, 10.03.2021.                                                                                                                              Prof. dr sc. med. Nela Rašeta Simović