Plan i raspored predavanja iz Patološke fiziologije -farmacija VIII semestar

UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

MEDICINSKI FAKULTET

Katedra za Patološku fiziologiju

 

 

 

 

Školska godina Predmet Šifra predmeta Studijski program Ciklus studija Godina studija Semestar Broj studenata Broj grupa za vježbe
2020/21. Patološka fiziologija   FARMACIJA Integrisani Četvrta VIII 44  

PLAN I RASPORED PREDAVANjA

Sedmica Predavanje Tematska jedinica Dan Datum Vrijeme Mjesto održavanja Č Nastavnik
I P1 –          Poremećaji crvene krvne loze Utorak 09.03.2021. 13:45 – 15:15 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
II P2 –          Poremećaji bijele krvne loze Utorak 16.03.2021. 13:45 – 15:15 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
III P3 Poremećaji kardiovaskularnog sistema I Utorak 23.03.2021. 13:45 – 15:15 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Darko Golić
IV P4 Poremećaji hemostaze Utorak 30.03.2021. 13:45 – 15:15 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
V P5 Poremećaji kardiovaskularnog sistema II Utorak 06.04.2021. 13:45 – 15:15 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Darko Golić
VI P6 Poremećaji respiratornog sistema Utorak 13.04.2021. 13:45 – 15:15 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Darko Golić
VII P7 Poremećaji funkcije gastrointestinalnog sistema I Utorak 20.04.2021. 13:45 – 15:15 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Darko Golić
VIII P8 Poremećaji funkcije gastrointestinalnog sistema II Utorak 27.04.2021. 13:45 – 15:15 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Darko Golić
IX P9 Patofiziologija hepatobilijarnog sistema

 

Utorak 04.05.2021. 13:45 – 15:15 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Doc. dr Milorad Vujnić
X P10 Poremećaji funkcije centralnog i perifernog nervnog sistema Utorak 11.05.2021. 13:45 – 15:15 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Milorad Vujnić
XI P11 Poremećaji funkcije bubrega i mokraćnog sistema Utorak 18.05.2021. 13:45 – 15:15 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
XII P12 Poremećaji lokomotornog sistema Utorak 25.05.2021. 13:45 – 15:15 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
XIII P13

 

Test kolokvij II Utorak 08.06.2021. 13:45 – 15:15 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović

P1, P2, …., P15 – Predavanje prvo, Predavanje drugo, …Č – Časova

Banja Luka, 10.03.2021                                                                                                                                                         ŠEF KATEDRE:

                                                                                                                                                                                      Prof. dr Nela Rašeta Simović