Plan i raspored predavanja iz Patološke fiziologije za ljetni semestar 2021/2022-farmacija 4 god.

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

MEDICINSKI FAKULTET

Katedra za Patološku fiziologiju

 

 

 

 

Školska godina Predmet Šifra predmeta Studijski program Ciklus studija Godina studija Semestar Broj studenata Broj grupa za vježbe
2021/2022. Patološka fiziologija   FARMACIJA Integrisani Četvrta VIII 21

PLAN I RASPORED PREDAVANJA

Sedmica Predavanje Tematska jedinica Dan Datum Vrijeme Mjesto održavanja Č Nastavnik
I P1 –          Poremećaji kardiovaskularnog sistema I Utorak 22.02.2022. 13:00 – 14:30 Farmacija

Sala II

2 Prof. dr Darko Golić
II P2 –          Poremećaji kardiovaskularnog sistema II Utorak 01.03.2022. 13:00 – 14:30 Farmacija

Sala II

2 Prof. dr Darko Golić
III P3 Poremećaji crvene krvne loze Utorak 08.03.2022. 13:00 – 14:30 Farmacija

Sala II

2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
IV P4 Poremećaji bijele krvne loze Utorak 15.03.2022. 13:00 – 14:30 Farmacija

Sala II

2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
V P5 Poremećaji respiratornog sistema Utorak 22.03.2022. 13:00 – 14:30 Farmacija

Sala II

2 Prof. dr Darko Golić
VI P6 Poremećaji hemostaze Utorak 29.03.2022. 13:00 – 14:30 Farmacija

Sala II

2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
VII P7 Poremećaji funkcije gastrointestinalnog sistema I Utorak 05.04.2022. 13:00 – 14:30 Farmacija

Sala II

2 Doc. dr Milorad Vujnić
VIII P8 Poremećaji funkcije gastrointestinalnog sistema II Utorak 12.04.2022. 13:00 – 14:30 Farmacija

Sala II

2 Doc. dr Milorad Vujnić
IX P9 Patofiziologija hepatobilijarnog sistema Utorak 19.04.2022. 13:00 – 14:30 Farmacija

Sala II

2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
X P10 Poremećaji funkcije bubrega i mokraćnog sistema Utorak 26.04.2022. 13:00 – 14:30 Farmacija

Sala II

2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
XI P11 Poremećaji funkcije centralnog nervnog sistema Utorak 10.05.2022. 13:00 – 14:30 Farmacija

Sala II

2 Doc. dr Milorad Vujnić
XII P12 Poremećaji perifernog nervnog sistema Utorak 17.05.2022. 13:00 – 14:30 Farmacija

Sala II

2 Doc. dr Milorad Vujnić
XIII P13 Poremećaji lokomotornog sistema Utorak 24.05.2022. 13:00 – 14:30 Farmacija

Sala II

2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
XIV P14 Test kolokvij II Utorak 31.05.2022. 13:00 – 14:30 Farmacija

Sala II

2 Prof. dr Nela Rašeta Simović

P1, P2, …., P15 – Predavanje prvo, Predavanje drugo, …, Predavanje petnaesto, Č – Časova

 

Banja Luka, 23.02.2022.

.                                                                                                                                                               ŠEF KATEDRE:

                                                                                                                            Prof. dr Nela Rašeta Simović