Plan i raspored predavanja iz Patološke fiziologije za zimski semestar 2021/2022

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

MEDICINSKI FAKULTET

Katedra za patološku fiziologiju

 

 

 

Školska godina Predmet Šifrapredmeta Studijski program Ciklus studija Godina studija Semestar Broj studenata Broj grupa za vježbe
2020/21. Patološka fiziologija Farmacija Integrisani Četvrta VII 17

 

PLAN I RASPORED PREDAVANJA

Sedmica Predavanje Tematska jedinica Dan Datum Vrijeme Mjesto održavanja Č Nastavnik
I P1 –          Uvod u patološku fiziologiju

–          Etiologija i patogeneza, bolest, smrt

Utorak 12.10.2021. 13:00- 14:30 Sala I Farmacija 2 Doc. dr Milorad Vujnić
II P2 Fizički etiološki faktori  

Utorak

19.10.2021. 13:00- 14:30 Sala I Farmacija 2 Doc. dr Milorad Vujnić
III P3 Hemijski etiološki faktori  

Utorak

26.10.2021. 13:00- 14:30 Sala I Farmacija 2 Doc. dr Milorad Vujnić
IV P4 Zapaljenje, Šok  

Utorak

02.11.2021.. 13:00- 14:30 Sala I Farmacija 2 Prof. dr Darko Golić
V P5 Poremećaji metabolizma vode i natrija  

Utorak

09.11.2021. 13:00- 14:30 Sala I Farmacija 2 Prof. dr Darko Golić
VI P6 Poremećaji metabolizma elektrolita i AB ravnoteže  

Utorak

16.11.2021. 13:00- 14:30 Sala I Farmacija 2 Prof. dr sc. med. Darko Golić
VII P7 Poremećaji metabolizma proteina  

Utorak

23.11.2021. 13:00- 14:30 Sala I Farmacija 2 Doc. dr Milorad Vujnić
VIII P8 Poremećaji metabolizma ugljenih hidrata Utorak 30.11.2021. 13:00- 14:30 Sala I Farmacija 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
IX P9 Poremećaji metabolizma lipida Utorak 07.12.2021. 13:00- 14:30 Sala I Farmacija 2 Prof. dr sc. med. Nela Rašeta Simović
X P10 Opšti principi endokrinopatija, poremećaji funkcije hipofize,poremećaji funkcije paratireoidnih žlijezda  

 

 

Utorak

14.12.2021. 13:00- 14:30 Sala I Farmacija 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
XII P12 Poremećaji funkcije štitne žlijezde, polnih žlijezda, kore i srži

nadbubrežnih  žlijezda

 

 

Utorak

21.12.2021. 13:00- 14:30 Sala I Farmacija 2 Doc. dr sc. med. Milorad Vujnić
XIII P13 Alergijske reakcije, Autoimunitet i poremećaji imunog sistema  

Utorak

28.12.2021. 13:00- 14:30 Sala I Farmacija 2 Prof. dr sc. med. Darko Golić
XIV P14 Tumorski rast i karcinogeneza Utorak 11.01.2022. 13:00- 14:30 Sala I Farmacija 2 Doc. dr sc. med. Milorad Vujnić
XV P15 Kolokvijum I Utorak 18.01.2022. 13:00- 14:30 Sala I Farmacija 2 Prof. dr sc. med. Nela Rašeta Simović

P1, P2, …., P15 – Predavanje prvo, Predavanje drugo, …, Predavanje petnaesto, Č – Časova

 

 

ŠEF KATEDRE:

Prof. dr sc. med. Nela Rašeta Simović