Polaganje kliničkih vještina iz predmeta Uvod u zd.njegu, Osnove zd.njege u fizioterapiji i Multidiciplinarne zd.njege održaće se 7.6.2024. (petak) sa početkom u 11:00 na staroj lokaciji MF u Kabinetu kliničkih vještina.

 

Asistenti