Posjeta ministra mr Srđana Rajčevića Medicinskom fakultetu

Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo mr Srđan Rajčević posjetio je u četvrtak, 10. juna 2021. godine Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Tom prilikom, dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Ranko Škrbić i rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin upoznali su ministra Rajčevića sa radom i djelatnostima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, kao i istraživačkim projektima koji se sprovode u Centru za biomedicinska istraživanja.

Minstar Rajčević je naglasio da je Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci pravi primjer i svijetla tačka domaće nauke i visokog obrazovanja.

„Ministarstvo će i dalje podržavati projekte koji dolaze i sa ovog fakulteta, a vidjeli smo da je sva naša finansijska logistička podrška koju smo pružali predhodnih nekoliko godina urodila plodom. Ostaćemo posvećeni podršci koju smo do sada pružali“, rekao je Rajčević novinarima u Banjaluci nakon posjete Medicinskom fakultetu.

Rajčević je istakao da je sa dekanom ovog fakulteta Rankom Škrbićem i rektorom Univerziteta u Banjaluci Radoslavom Gajaninom posjetio laboratorije koje su tu locirane, te da je razgovarao sa mladim istraživačima kojima su stvoreni svi uslovi za obavljanje osnovne djelatnosti – nauke i istraživanja.

„Drago mi je što će rezultat svih tih istraživanja biti mnoštvo radova koji će biti objavljeni u refrentnim domaćim i inostranim stručnim časopisima. Odavde idu pozitivne priče i to je pravac kojim se mi kao društvo i kao resor visokog obrazovanja i nauke trebamo kretati“ , naglasio je Rajčević.

Dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Ranko Škrbić rekao je da je cilj ove posjete bio upoznavanje ministra o Centru za biomedicinska istraživanja, koji je otvoren prije nekog vremena, a u kojem impozantan broj mladih ljudi – istraživača radi na opremi posljednje generacije.

„Predstavili smo dio rezultata projekata koji su dijelom finansirani od ovog ministarstva. Na licu mjesta je pružena prilika da se vidi šta i kako radimo, a ujedno je predstavljen i potencijal mladih koji će predstavljati budućnost, ne samo ovog fakulteta, za koje će se čuti i izvan granica“,  naveo je Škrbić.

Rektor Gajanin naveo je da Medicinski fakultet uspješno izvodi nastavu i edukuje kadrove za oblast zdravstva, kao i da je vidljivo da se u ovoj ustanovi mogu sprovoditi istraživanja na svjetskom nivou.

„Što se tiče Medicinskog fakulteta, broj naučnih publikacija objavljenih u referentnim međunarodnim časopisima je na visokom nivou po pitanju kvaliteta, ali i kvantiteta, a to je moguće zato što je ovaj Fakultet u protekle tri-četiri godine investirao u kadrove, opremu i u prostor“, naveo je Gajanin.

Prema njegovim riječima, ovaj Fakultet je konkurentan za međunarodne projekte i tako može da bude dio svjetskih konzorcijuma u istraživanju.