Potpisivanje indeksa biće održano 02.06. u 12:00 časova na Kampusu, Zgrada stomatologije.

Uslov za potpis: potpis nadležnog asistenta ili stručnog saradnika u indeks, potpisana evidencija praktičnog rada, prisustvo na nastavi i položeni kolokvijumi. Bez ispunjenih uslova studenti neće moći dobiti potpis.

Zamolio prih predstavnike grupa da donesu indekse.

S poštovanjem,

Doc. dr Saša Marin