POZITRONSKA EMISIONA TOMOGRAFIJA – PREDAVANJE

PREDAVANJE ĆE SE ODRŽATI U KLINIČKOM ZAVODU ZA NUKLEARNU MEDICINU I BOLESTI ŠTITNE ŽLIJEZDE U:

  • SUBOTU 12.03.2022. U 09.30