Praktični ispit iz histologije

Katedra za histologiju i embriologiju

Anatomija sa histologijom

OBAVJEŠTENJE

Predispitne vježbe iz histologije za studente farmacije održaće se u četvrtak 22.09.2022. godine sa početkom u 14.00 časova u Mikroskopirnici Zavoda za histologiju i embriologiju (1. sprat MF-a), a praktični ispit odmah nakon predispitnih vježbi. Studenti su dužni da izlazak na praktični ispit prijave putem  emaila histologija@med.unibl.org, sa naznačenim  brojem indeksa i smjerom, a kao predmet emaila navesti “Prijava praktičnog ispita” najkasnije do 20.09.2022 godine.