Predavanja iz Fitoterapije u šk. 2020/21

Predavanja iz izbornog predmeta Fitoterapija počinju 17.05.2021 od 8.30h.

Predavanja će biti održana on-line.

Svi prijavljeni studenti treba da se jave Doc dr Relji Suručiću na mail relja.surucic@med.unibl.org za detaljne instrukcije oko pristupa predavanju