Poštovani studenti,

Obavještavam vas da su na platformu google classroom postavljena predavanja koja je po planu trebao da vam predaje prof. dr Zoran Tatić.

Ukoliko bude poteškoća i nejasnoća, molim Vas da kontaktirate docenta dr. Sašu Marin.