Predavanje 06.04. (Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom)

Poštovani studenti,

U utorak 06.04. u 13:30 časova doc. dr Saša Marin će održati predavanje iz predmeta Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom.  Poziv je poslan putem platforme google meet. Prisustvo je obavezno.