Predavanje 13.04. (Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom)

Poštovani studenti,

U utorak 13.04. u 13:45 časova doc. dr Saša Marin će održati predavanje iz predmeta Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom.  Poziv je poslan putem platforme google meet.