Predavanje iz predmeta Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom

Poštovani studenti,

U srijedu u 11:00 časova doc. dr Saša Marin će održati predavanje iz predmeta Anesteziologija u dentalnoj medicini.  Poziv je poslan putem platforme google meet. Prisustvo je obavezno.