Preliminarni rezultati studentskih izbora

Objavljeni su preliminarni rezultati studentskih izbora održanih 15. decembra 2020. godine, na kojima su birani članovi Studentskog parlamenta i nastavno-naučnih/Umjetničkog vijeća fakulteta/Akademije.

Preliminarnu rang listu studentskih izbora za Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci možete preuzeti u prilogu.

Preliminarna rang lista sa studentskih izbora – Medicinski fakultet