Prijava za upis u I (prvu) godinu studija

U prilogu možete preuzeti Prijavu za upis u I (prvu) godinu studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u akademskoj 2022/2023. godini.

Prijava-za-upis-u-prvu-godinu