PRIJAVA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA NA MEDICINSKOM FAKULTETU

obavjestenje

Kandidati koji polažu prijemni ispit za upis na Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci u prilogu mogu preuzeti upitnik koji je potrebno popuniti za upis u akademskoj 2021/2022 godine.

Prijava za prijemni