Obavještavaju se svi zainteresovani budući studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci za studijske programe Medicina, Dentalna medicina, Zdravstvene nauke: Babištvo, Sanitarno inženjerstvo, Medicinsko laboratorijska dijagnostika, Fizioterarpija, Sestrinstvo, Radiološka tehnologija kao i srodne Fakultete da će pripremna nastava iz biologije početi 17.06.2024. godine.
Prije početka pripremne nastave obavezni ste da izvršite uplatu i sa dokazom o uplati (primjerak uplatnice) dođete u Studentsku službu Medicinskog fakulteta (Save Mrkalja 14), gđe ćete dobiti podatke o mjestu, tačnom vremenu održavanja, kao i imenu nastavnika koji će održavati nastavu iz biologije.
U prilogu vam dostavljamo primjer popunjene uplatnice (Komercijalna banka) u koju je potrebno dopuniti vaše lične podatke.