Pristupno predavanje kandidata dr Aleksandre Aleksić

Na osnovu člana 24. Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizuje  pristupno predavanje za izbor u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Otorinolaringologija kandidata dr Aleksandre Aleksić.

Pristupno predavanje na temu „Značaj markera Th2 inflamacija u patofiziologiji hroničnog rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom“ će se održati 18.05.2022. godine, sa početkom u 10:00 časova u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci.

Predavanju mogu prisustvovati svi zainteresovani.