Pristupno predavanje kandidata dr Dijane Laštro

Na osnovu člana 24. Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizuje  pristupno predavanje za izbor u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Fizioterapija kandidata dr Dijane Laštro.

Pristupno predavanje na temu „Robotski asistirani uređaji kao novi modaliteti u praksi fizioterapije i radne terapije“ će se održati u ponedjeljak  23.01.2023. godine, sa početkom u 11:00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

 Predavanju mogu prisustvovati svi zainteresovani.