Pristupno predavanje kandidata dr Dragane Bojinović

obavjestenje

Na osnovu člana 24. Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizuje  pristupno predavanje za izbor u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija dr Dragane Bojinović.

Pristupno predavanje na temu „Aktuelnosti u rehabilitaciji limfedema“ će se održati 12.11.2021. godine, sa početkom u 14:00 časova u plavoj sali Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Predavanju mogu prisustvovati svi zainteresovani, uz poštovanje epidemioloških mjera.